Do zabiegu kwalifikuje się guzki tarczycy o dużej zawartości płynu, których ryzyko nowotworu jest małe i wynosi mniej niż 1% dla torbieli i poniżej 3% dla zmian o płynowo-litej budowie. Kwalifikacji do zabiegu dokonuje endokrynolog na podstawie ultrasonograficznych cech guzka i / lub wyniku biopsji cienkoigłowej celowanej (BACC).

U pacjentów posiadający ten szczególny typ zmiany ogniskowej zabieg podania alkoholu jest skuteczny i bezpieczny. Jest zatem przeznaczony dla pacjentów, którzy chcą uniknąć leczenia operacyjnego i akceptują niezwykle małe (nie przekraczające 3%) ryzyko pozostawienia zmiany o charakterze nowotworowym.

Zabieg wstrzyknięcia etanolu wykonuje się w warunkach ambulatoryjnych, trwa kilka minut, a jego przebieg jest podobny do BACC: po odkażeniu skóry szyi wprowadza się pod kontrolą USG cienką igłę do wybranego guzka, częściowo odsysa treść płynną, a następnie wstrzykuje małą objętość stężonego etanolu (95-99%). Podanie alkoholu powoduje martwicę skrzepową wewnątrz guzka. Skuteczność takiego leczenia, czyli zmniejszenie wielkości zmiany, ocenia się na 75-85%. Sporadycznie jednorazowe podanie alkoholu nie jest wystarczające i wymaga powtórzenia po kilku miesiącach.

Możliwe powikłania leczenia iniekcją alkoholu to: niewielki lub średnio nasilony piekący ból w miejscu wkłucia, zaczerwienienie, zawroty głowy czy chrypka. Zwykle ustępują one w ciągu kilku dni.

Z uwagi na nieznany wpływ wstrzykniętego alkoholu na koncentrację nie wolno obsługiwać maszyn ani prowadzić pojazdów przez 24 godziny po zabiegu.